M Meer jaren onderhoudsplan aanvragen

Vul onderstaande formulier in en wij nemen zo snel mogelijk vrijblijvend contact met je op. 

Wat is een Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP)?

Een Meer Jaren Onderhoudsplan (afgekort MJOP) is een methodiek waarbij de te verwachten onderhoudswerkzaamheden in tijd, geld en omvang zichtbaar worden gemaakt. Voor een bepaalde periode (meestal 10 of 15 jaar) wordt voor alle onderhoudsgevoelige elementen van een gebouw vastgesteld wanneer, hoe vaak en welke onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn om de staat van onderhoud van dat gebouw op een bepaald gewenst niveau te houden of te krijgen. Bij een MJOP is het van belang dat er een periodieke controle plaatsvindt om het plan actueel te houden.

Belangrijke aspecten zijn:

Dit omvat alle bouwtechnische onderdelen van een gebouw die onderhevig zijn aan slijtage, veroudering of andere vormen van achteruitgang. Voorbeelden zijn het dak, de gevel, kozijnen, liften, verwarmingsinstallaties, elektrische installaties, enzovoort.

Voor elk onderhoudsgevoelig element worden de noodzakelijke werkzaamheden en het benodigde onderhoudsschema vastgesteld. Dit omvat preventief onderhoud, correctief onderhoud en renovaties.

Het MJOP beschrijft het tijdsbestek waarin de onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Dit kan variëren van jaarlijks terugkerende taken tot werkzaamheden die minder frequent voorkomen.

Het MJOP bepaalt het gewenste niveau van onderhoud voor het gebouw. Dit kan variëren afhankelijk van de functie en de waarde van het vastgoed. Sommige gebouwen vereisen bijvoorbeeld een hoger niveau van onderhoud dan andere.

Het is van cruciaal belang om het MJOP regelmatig te herzien en bij te werken. Aangezien de staat van het gebouw en de onderhoudsbehoeften in de loop van de tijd veranderen, moet het plan worden aangepast om effectief te blijven.

Voor vastgoedbeheerders, eigenaren of Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) biedt een MJOP een gestructureerde aanpak voor het plannen van onderhoudswerkzaamheden en het beheer van financiële middelen voor deze taken. Door proactief te zijn en regelmatig onderhoud uit te voeren, kunnen grote problemen en hoge kosten op de lange termijn worden voorkomen.

Contact Informatie

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag, opmerking of suggestie. Neem vooral contact met ons op.

Bezoekadres: 
Oedsmawei 18A
9001ZJ Grou

Contact:
Tel: 0566-743740
Email: info@woningpeil.nl

Skyline Grou